Wczytywanie...

Okulistyka, Medycyna estetyczna, Diagnostyka biologiczna

Klauzula informacyjna


INFORMACJA O SPOSOBIE PRZECHOWYWANIA I GROMADZENIA DANYCH OSOBOWYCH
W SPECJALISTYCZNEJ PRAKTYCE LEKARSKIEJ ANDRZEJ MICHALSKI

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz innymi aktami prawnymi i branżowymi regulującymi zasady postępowania w tym zakresie oraz wszystkimi dokumentami wewnętrznymi organizującymi proces zarządzania danymi osobowymi informujemy, iż Administratorem danych osobowych jest Andrzej Michalski jako właściciel Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej Andrzej Michalski, Os. Pod Lipami 101, lok. 31, 61-638 Poznań, NIP: 9720469994, REGON: 630526941. Kontakt do administratora: info@gabinety-specjalistyczne.pl, telefon: +48 603-766-266.

Informujemy, że podawane przez pacjentów dane są gromadzone, przechowywane, przetwarzane oraz udostępniane na mocy przepisów prawa w celu wykonania usługi medycznej oraz badań diagnostyki.

Odbiorcą danych są podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych zgodnie z przepisami prawa oraz w celu realizacji podstawowych obowiązków związanych z prowadzeniem dokumentacji medycznej.

Dane osobowe są przechowywane w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj. świadczenia usług medycznych oraz w okresie wymaganym ustawowo.

Pacjent posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, w tym prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w takim zakresie jakim nie stoi to w sprzeczności z innymi przepisami prawa, które wymagają ich przechowywania.

Dane osobowe są podawane dobrowolnie, gdyż jest to niezbędne do celów realizacji usługi medycznej.

Informujemy o możliwości wniesienia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych oraz skargi do Organu Nadzorczego.

Administrator danych w Specjalistycznej Praktyce Lekarskiej Andrzej Michalski
www.gabinety-specjalistyczne.pl